1 آبان 1396
ثبت نام ورود

پوکر

بی مین نمایندگی سایت های معتبر سرویس دهنده انواع متنوع پوکر همچون تگزاس هولدم، اوماها، پنج کارت، هفت کارت و … را دارا می باشد. تمامی این وب سایت های معتبر، قابلیت بازی کردن روی میزهای مختلف پوکررا براساس قابلیت مالی و حرفه ای بودن آنها، به کاربران خود ارائه می دهند.

بازی های پوکر در فضای دل پذیر و جذاب و به صورت زنده نیز ارایه می شوند. شما می توانید توانایی خود را در مقابل بازیکنان از سرتا سر جهان و با حضور در تورنمنت های بین اللمللی از خانه یا توسط موبایل خود محک بزنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت آموزش، بخش پوکر رفته و جزوات آموزشی رایگان بی مین را مطالعه نمایید.