1 آبان 1396
ثبت نام ورود
پشتیبانی زنده

طریقه انتقال پول ازکیف پول اصلی(Main Wallet) به کیف پول پوکر(Poker Wallet)

طریقه انتقال پول ازکیف پول اصلی(Main Wallet) به کیف پول پوکر(Poker Wallet)

 

روش اول: استفاده از سایت بت فیر

 

 • وارد سایت بت فیر شوید

main betfair.png

 

 • نام کاربری(Username) و رمز عبور خود(Password) را وارد کنید

 

betfair loging.png

 

 • بر روی مای اکانت (My Account) کلیک کنید

 

my account betfair.png

 

 • سپس  روی مای بت فیر اکانت(My Betfair Account) کلیک کنید

my account betfair2.png

 

 • پنجره ای جدید باز خواهد شد

 

my betfair account.png

 

 • در منوی دوم روی پیمنت (Payment) بروید

transfer.png

 • بر روی ترانسفر(Transfer) یا همان انتقال کلیک کنید

 • میزان پول مورد نظر خود  برای انتقال را در بخش میزان انتقال(Transfer Amount) بنویسید

transfer bracket-empty.png

 • در قسمت از یا From  کیف پول اصلی (Main Wallet)  را انتخاب کنید

 • در قسمت به یا To کیف پول پوکر( Poker Wallet) را انتخاب کنید

 

transfer baracket filled.png

 

 • بر روئ دکمه ترانسفر(Transfer) یا انتقال کلیک کنید

 

transfer page- the end.png

روش دوم : استفاده از نرم افزارپوکر بت فیر

 

 • نرم افزار پوکر بت فیر را باز کنید

 • نام کاربری (Username) و رمز عبور خود (Password) را وارد کنید

 

main login.png

 • بر روی مای اکانت (My Account) کلیک کنید

 

logged in.png

 

 • بر روی ترانسفر(Transfer) یا همان انتقال کلیک کنید

 

my account.png

 

 • در قسمت مبلغ انتقال یا Amount to Transfer میزان پول مورد انتقال را مشخص کنید

filled page transfer.png • بر روی دکمه انتقال به کیف پول پوکر(Transfer Funds to Poker Wallet) کلیک کنیدطریقه انتقال پول از کیف پول پوکر به کیف پول اصلی

 

روش اول: استفاده از سایت بت فیر

 • وارد سایت بت فیر شوید

 • نام کاربری(Username) و رمز عبور خود(Password) را وارد کنید

 • بر روی مای اکانت(My Account) کلیک کنید

 • سپس بر روی مای بت فیر اکانت(My Betfair Account)

 • پنجره ای جدید باز خواهد شد

 • در منوی دوم روی پیمنت( Payment) بروید

 • بر روی ترانسفر(Transfer) یا همان انتقال کلیک کنید

 • میزان پول مورد نظر خود برای انتقال را بنویسید

 • در قسمت از یا From ، کیف پول پوکر(Poker Wallet) را انتخاب کنید

 • در قسمت به یا To، کیف پول اصلی(Main Wallet) را انتخاب کنید

 • بر روئ دکمه ترانسفر(Transfer) یا انتقال کلیک کنید

 

روش دوم : استفاده از نرم افزارپوکر بت فیر

 • نرم افزار پوکر بت فیر را باز کنید

 • نام کاربری(Username) و رمز عبور خود(Password) را وارد کنید

 • بر روی مای اکانت(My Account) کلیک کنید

 • بر روی ترانسفر(Transfer) یا همان انتقال کلیک کنید

 • در قسمت مبلغ انتقال یا Amount to Transfer میزان پول مورد انتقال را مشخص کنید

 • بر روی دکمه انتقال به کیف پول اصلی پوکر(Transfer Funds to Betfair Wallet) کلیک کنید