1 آبان 1396
ثبت نام ورود
پشتیبانی زنده

پنج کارت بسته

در این مدل پوکر ، پنج کارت به هر یک از بازیکنان داده می شود و دیگر کارتی در وسط زمین نمایش داده نمی شود . بعد از تحویل کارتها بازیکنان در جهت عقربه های ساعت از نفر سوم بعد از پخش کننده کارت شروع به صحبت کردن می کنند ، بدین ترتیب بعد از اینکه تمامی صحبتها انجام شد هرکس می تواند از بین کارتهایش تقاضای تعویض صفر تا چهار کارت را بدهد. پس از اینکه تمامی افراد کارتهای جدید خود را دریافت کردند ، مجدداً فرصت صحبت دارند و در پایان صحبتها همه بازیکنان دست های خود را رو می کنند و هرکس دست قوی تری طبق رنکینگ دستها داشته باشد ، برنده بازی است .

در این بازی هم می توان به صورت نامحدود و یا محدود بازی کرد ، و در دو حالت  ، میزان گیر کوچک و بزرگ میز بر اساس همان مقدار تعیین شده برای هر میز می باشد.( Small and Big Blind )

دانلود جزوه آموزشی پوکر پنج کارت (PDF)