25 مهر 1396
ثبت نام ورود
پشتیبانی زنده

تگزاس هولدم

دراین قسمت تمامی قوانین مربوط به پوکرروباز(Texas Hold’Em) را بیان میکنیم اما در ابتدا تعدادی از تعاریف را ارائه می دهیم.

گوی پخش کننده کارت (Dealer Button) :

این گوی نشان دهنده پخش کننده کارت پوکر است و بعد از هر دست به نفر بعدی در جهت عقربه های ساعت منتقل می شود.، بدین معنی که شخص دارای گوی،مسئول پخش کردن کارت هاست.

اما نکته مهم تر این گوی آن است که فرد بعد از شخص پخش کننده کارت به مقدار نصف مبلغ حداقل بازی را باید اجبارا بدهد و نفر دوم هم باید تمام مبلغ ورود به بازی را بپردازد و وارد بازی پوکر شود.

اصطلاحات:

در پوکر یک سری اصطلاحات وجود دارد که در واقع یک زبان بین المللی برای این بازی است.

CHECK :

 به معنی آن است که شما تمامی اتفاقاتی که توسط افراد قبل از خودتان در بازی پوکر افتاده را قبول دارید و نمی خواهید به مقدار پول وسط زمین اضافه کنید.

RAISE :

زمانی است که شما میخواهید در نوبت خود مقدار پول وسط زمین را افزایش دهید.

CALL :

موقعی استفاده می شود که قبل از شما فردی مقدار پول زمین را افزایش داده و حال اگر شما بخواهید در بازی پوکر باقی بمانید با گفتن این کلمه و پرداخت مقدار اضافه شده به پول وسط زمین ، می توانید بازی پوکر را در آن دست ادامه دهید.

FOLD :

زمانی به کار می رود که شما درحالی که نفرات قبلیتان پول زمین را افزایش داده اند، نمی خواهید در بازی پوکر باقی بمانید و با گفتن این کلمه دست خود را می ریزید.

PRE-FLOP :

این اصطلاح زمانی گفته می شود که تمام افراد در بازی پوکر دو کارت خود را دریافت کرده اند و هنوز کارتهای زمین رو نشده است. در اینجا افراد بعد از BIG BLIND یا شخصی که به اجبار باید در بازی باشد، به نوبت صحبت کرده و می توانند CHECK  داده و یا مقدار پول وسط زمین را با استفاده از واژه RAISE افزایش دهند.

THE FLOP :

این حالت به زمانی گفته می شود که سه کارت اول وسط زمین پوکر نمایش داده شده و دوباره به منوال بالا افراد حق صحبت کردن دارند.

THE TURN :

در اینجا چهارمین کارت پوکر رو شده و افرد مجددا فرصت دارند تا مبلغ وسط زمین را افزایش دهند ، به کارت چهارم پوکر  اصطلاحاٌ FORTH STREET هم گفته می شود.

THE REVER :

بعد از تکمیل صحبت ها در حالت TURN یا بعد از نمایش کارت چهارم نوبت به کارت پنجم پوکر یا همان REVER  میرسد که آخرین کارتی است که به صورت عمومی نمایش داده می شود و دوباره می توان روی آن صحبت کرد و پول زمین پوکر را افزایش داد.

THE SHOW DOWN :

اصطلاحاٌ موقعی که صحبتها تمام شده و دیگر افراد باید کارتهایشان را نمایش دهند ؛ از این اصطلاح استفاده می شود.

نکته مهم: زمانی که افراد همه کارت های خود را نمایش دادند کسی که در مجموع پنج کارت از بین هفت کارتی که متشکل از دو کارت دست حود و پنج کارت روی زمین پوکر است ، قوی ترین دست را به ترتیبی که در ذیل توضیح داده شده،داشته باشد ،برنده آن دست پوکر است. و در حالتی هم ممکن است افراد با هم مساوی شوند یعنی کارت هایشان شبیه هم باشد که در این صورت کل پول زمین پوکر بین افرادی که با هم مساوی شده اند تقسیم می گردد.

ترتیب دست ها:

در اینجا اصطلاح مربوط به هر دست را بیان کرده و دستها را از قوی ترین به ضعیف ترین توضیح می دهیم.

STRAIGHT FLUSH :

این دست در حالتی اتفاق می افتد که شما پنج کارت پشت سر هم از یک خال را داشته باشید ،در این حالت قوی ترین دست ممکن در پوکر اتفاق می افتد.

 FOUR OF A KIND :

این دست درپوکر موقعی که چهار کارت از یک جنس مثلا عدد هفت و یا شاه و یا موارد مشابه باشد اتفاق می افتد. این دست همه دست ها بجز STRAIGHT FLUSH را می برد. 

FULL HOUSE :

در این دست پوکر دوکارت از یک جنس و سه کارت دیگر از جنس دیگر است. برای مثال دو کارت ده و سه کارت سرباز در پنج کارت موجود است.

FLUSH :

در این دست پنج کارت پوکر از یک خال هستند ولی مانند حالت STRAIGHT FLUSH پشت سر هم نیستند که در فارسی اصطلاحاٌ به آن رنگ می گویند.

STRAIGHT :

در این حالت پنج کارت دست پوکر پشت سر هم بوده اما از یک خال نیستند. نکته قابل توجه این است که آس هم می تواند به عنوان یک و هم به عنوان مهره بالای شاه ایفای نقش کند. 

THREE OF A KIND :

در این دست پوکر سه کارت از یک جنس هستند اما دو کارت دیگر متفاوت می باشند .مثلا سه کارت شاه و دو کارت دیگر مانند یک ده و یک هشت در دست وجود دارد. این اصطلاح را در فارسی سه می گویند.

TWO PAIR :

در این دست پوکر از پنج کارت شما دو کارت از یک جنس مانند شاه و دو کارت دیگر از یک جنس مانند هشت و کارت پنجم متفاوت ازآن دو می باشد مانند عدد ده.

PAIR :

در این حالت دو کارت دست پوکر از یک جنس بوده و سه کارت دیگر با هم متفاوت می باشد.

HIGH CARD :

زمانی که هیچ یک از کارت های دست پوکر مانند هم نباشند که در فارسی اصطلاحاٌ به این دست بِش می گویند و در این حالت کسی که بالا ترین کارت را در دست خود دارد برنده است.

ترتیب برتری کارتها نسبت به هم از آس به پایین یعنی دو می باشد. و در تمامی موارد فوق در حالتی که مورد مشابه پیش آید ، آن دستی برنده است که کارت ارزشمند تری در دست دارد.

  

دانلود آموزش پوکر تگزاس هولدم(PDF)