1 آبان 1396
ثبت نام ورود
پشتیبانی زنده

1x2


قبل از آغاز مطالب اصلی ،لازم است با نکات بسیار مهمی آشنا شوید:
1 – در تمامی پیش بینی ها یک ضریب برد در مقابل هر موقعیت پیش بینی و شرط بندی موجود است، که با استفاده از آن می توان مبلغ برد را محاسبه کرد. کافی است از فرمول زیر استفاده نماییم:
(1 – ضریب برد) × مبلغ پیش بینی ما = میزان برد 
یعنی کافی است عدد یک را از ضریب برد کم کرده و در مبلغ پیش بینی و شرط بندی خود ضرب کنیم.
2 – هر کجا در جزوه کلمۀ فسخ به کار می رود منظور این است که ما نه برنده شده ایم و نه بازنده و کل مبلغ پیش بینی و شرط بندی ما به ماندهً حسابمان باز خواهد گشت.
3 – هرگاه کلمه نصف برد به کار می رود، یعنی نیمی از میزان برد را که در بند 1 بدان اشاره شده است، برده ایم. پس کل مبلغ پيش‌بينی و شرط بندی به علاوهْ نيمی از ميزان برد ، به مانده ی حسابمان باز گردانده خواهد شد.
4 – هرگاه اصطلاح نصف باخت به کار می رود به معنای آن است که نیمی از مبلغ پیش بینی و شرط بندی را از دست می دهیم و نیمی از مبلغ پیش بینی و شرط بندی به ما بازگردانده می شود..
5 – واژه ی کامل برد، بدین معنا است که ما تمام میزان برد را برده ایم و کل مبلغ پیش بینی و شرط بندی به علاوه ی مبلغ برد (نکته 1) به حسابمان واریز می گردد..
6 – کامل باخت یعنی تمام پول پیش بینی و شرط بندی را از دست داده ایم.

حال پس از فراگیری این نکات، سه حالت مختلف پیش بینی و شرط بندی  را بررسی می نماییم :

روش اول:1X2

در این روش برای هر بازی سه ضریب در نظر گرفته شده است. درست معادل سه حالتی که می تواند در نتیجه ی یک مسابقه فوتبال اتفاق بیفتد. برای برد هر کدام از تیمها دو ضریب متفاوت و یک ضریب هم برای حالت مساوی. در این حالت به راحتی می توانیم با استفاده از نکته (1) ، میزان برد خود را در حالات مختلف محاسبه کنیم .
مثلا" اگر در بازی منچستر یونایتد – تاتنهام ضرایب به شکل زیر باشند :
Manchester 1.30
Draw 3.20
Tottenham 2.40

- اگر پیش بینی انجام گرفته برد منچستر یونایتد باشد و و نتیجه مطابق پیش بینی رقم بخورد ،محاسبه برد بدین ترتیب محاسبه می گردد ؛ عدد 1 را از ضریب منچستر (1.30) کسر کرده و در مبلغ پیش بینی ضرب می کنیم. با فرض اینکه رقم پیش بینی 100 واحد باشد، آن زمان : 
30 = 0.3 × 100 = (1 - 1.30 ) × 100

به این معنا که در صورت برد تیم منچستر مبلغ 30 واحد را برنده و با 100 واحد ریسک انجام گرفته 130 واحد به حساب واریز می گردد. و در صورت رخ دادن دو حالت دیگر یعنی برد تاتنهام و یا مساوی شدن بازی مبلغ ریسک (100 واحد) به عنوان باخت منظور می گردد.

- حال اگر پیش بینی انجام گرفته مساوی بازی و میزان ریسک همان 100 واحد باشد ، در صورت درست بودن پیش بینی ، آن زمان:
220 = 2.2 × 100= (1 – 3.2) × 100
به این معنا که در صورت مساوی شدن بازی 220 واحد به عنوان برد پیش بینی به همراه 100 واحد میزان ریسک یعنی جمعا 320 واحد به حساب واریز می گردد.
- به همین روال در صورت پیش بینی برد تاتنهام و میزان ریسک 100 واحد در صورت درست بودن پیش بینی، آن زمان:
140 = 1.4 × 100 = (1 – 2.4) × 100
به این معنا که در صورت برد تیم تاتنهام 140 دلار به عنوان برد پیش بینی به همراه 100 دلار میزان ریسک یعنی جمعا 240 دلار به حساب ایجاد شده در سایت واریز می گردد.

 

دانلود آموزش شرط بندی ورزشی (PDF)