1 آبان 1396
ثبت نام ورود
پشتیبانی زنده

هندی کپ

روش دوم : Handicap
در این شیوه سه حالت پیش بینی که در روش 1x2 وجود داشت به دو حالت کاهش می یابد. 
در این متن سعی شده که آموزش این روش را به نحوی بسیار ساده توضیح داده شود . بدین ترتیب که برای هر بازی دو حالت پیش بینی در نظر گرفته می شود .
نکته: همیشه به خاطر داشته باشیم که تیم اول به معنای تیم میزبان و تیم دوم به معنای تیم میهمان است.
در این نوع پیش بینی برای هر تیم یک حالت میانی از برد و باخت در نظر گرفته میشود که در این جزوه اصطلاحا به آن لاین گفته می شود. لاینها در این روش میزان ثابتی را دارا می باشند که به صورت استاندارد در تمامی پایگاه های پیش بینی یکسان شده است. این لاین که جدول تمامی حالتهای متصور برای آن جهت راحتی و استفاده شما ارائه شده است ، حالت برد و باخت را پیش بینی را تعیین می کند.

ضریب لاین نیز همانند روش 1x2 محاسبه شده و در صورت درست بودن پیش بینی با همان فرمول میزان برد محاسبه می گردد : (1 – ضریب برد) × مبلغ پیش بینی ما = میزان برد

در زیر جدول استاندارد لاین های این روش نشان داده شده است:
جدول Handicap:

مساوی، فسخ 0.0
مساوی، نصف برد  0.25+
مساوی، نصف باخت 0.25-
مساوی، کامل برد 0.5+
مساوی، کامل باخت 0.5-
باخت با اختلاف یک گل، نصف باخت 0.75+
برد با اختلاف یک گل، نصف برد 0.75-
باخت با اختلاف یک گل، فسخ 1+
برد با اختلاف یک گل، فسخ 1-
باخت با اختلاف یک گل نصف برد 1.25+
برد با اختلاف یک گل، نصف باخت 1.25-
باخت با اختلاف یک گل، کامل برد 1.5+
برد با اختلاف یک گل، کامل باخت -1.5
باخت با اختلاف دو گل، نصف باخت 1.75+
برد با اختلاف دو گل، نصف برد -1.75
باخت با اختلاف دو گل، فسخ 2+
برد با اختلاف دو گل، فسخ 2- 
باخت با اختلاف دو گل، نصف برد 2.25+
برد با اختلاف دو گل، نصف باخت 2.25-
باخت با اختلاف دو گل، کامل برد 2.5+
برد با اختلاف دو گل، کامل باخت 2.5-
باخت با اختلاف سه گل، نصف باخت 2.75+
برد با اختلاف سه گل، نصف برد 2.75-

حال با یک مثال با این روش بیشتر آشنا می شویم:

برای انتخاب حالت پیش بینی به جدول لاین های Handicap مراجعه می کنیم یعنی انتخاب لاین منچستر به معنی (برد منچستر با اختلاف یک گل، نصف برد ) و انتخاب تاتنهام (باخت تاتنهام با اختلاف یک گل، نصف باخت )

تصور میکنیم که منچستر را انتخاب کرده ایم و میزان ریسک 100 دلار است، حالتهای متصور برای این انتخاب به شرح ذیل می باشد:

- برد منچستر با اختلاف 1 گل: 100*(2/4-1) . یعنی خواهیم داشت 140 دلار برد اما با توجه به انتخاب لاین -0/75 نصف برد محاسبه می گردد.بدین معنی که برد 70 دلار بوده و با جمع عدد ریسک 170 دلار به حساب واریز می گردد.
- برد منچستر با اختلاف بیش از 1 گل: 100*(2.4 – 1) خواهیم داشت 140 واحد برد واین بار بخاطر این مطلب که نتیجه پیش آمده از میزان لاین بیشتر شده عدد برد کامل محاسبه می گردد و به همراه عدد ریسک 240 واحد به حساب واریز خواهد شد.
- در صورت بروز هر نوع حالت دیگر یعنی مساوی یا باخت منچستر کامل باخت در نظر گرفته خواهد شد.

توجه: در صورتی که به صورت زنده شرط بندی هندی کپ انجام دهید، نتیجه بازی از همان زمانی که بت انجام شده محاسبه میشود و گل های زده شده قبل ازاینکه بت کردید به حساب نمی آیند. یعنی هر موقع هندی کپ در لایو بت انجام دهید نتیجه بازی 0-0 در نظر گرفته شد و گل های بعد از آن فقط محاسبه میشوند

دانلود آموزش شرط بندی ورزشی (PDF)