1 آبان 1396
ثبت نام ورود
پشتیبانی زنده

اوماها پوکر

در این پوکر که قوانین آن شبیه به تگزاس هولدم است ، یک تفاوت عمده وجود دارد و آن داشتن چهار کارت پنهان در دست هر نفر به جای دو کارت است ، که البته باز هم از تشکیل فرد از تشکیل بهترین پنج کارت یعنی دو کارت از دست و سه کارت از زمین می تواند استفاده کند . لازم به ذکر است که کارتهای زمین همانند تگزاس هولدم پخش می شود .

نکته قابل توجه دیگر نحوه محدودیت میزها و میزان بیشترین حد اضافه کردن پول وسط زمین( Raise  ) می باشد که در سه قالب مختلف تعیین می گردد :

پوکر اوماهای محدود (Limit Omaha Poker  ) :

در این مدل برای هر بازی محدودیت تعیین می شود ، تنها تفاوتش این است که نفر بعد از پخش کننده کارت ( Small Blind ) نصف مینیمم میز را گیر است با این توضیح که گاهی اوقات این رقم از نصف مینیمم میز بیشتر است و دومین نفر بعد از پخش کننده کارت ( Big Blind  ) به میزان مینیمم میز گیر می باشد.برای مثال اگر میزی محدودیت 2 $/4 $ داشته باشد،آن وقت نفر اول به میزان 1 $ و نفر دوم 2 $ گیر خواهند بود که این محدودیت در میز 15 $/30 $ برای نفر اول 10 $ و نفر دوم 15 $ است . همانطور که می بینید محدودیت نفر دوم بیش از نصف مینیمم میز می باشد.

پوکر اوماهای محدود به پول وسط زمین ( Pot Limit Omaha Poker ) :

در این مدل محدودیت نفر اول و دوم بر اساس محدودیت میز یعنی همانند تگزاس هولدم است ، ولی کمترین میزان افزایش به اندازه ای است که نفر اول افزایش داده ، مثلا اگر نفر اول 5 دلار افزایش داده ، نفر دوم هم باید حداقل به میزان 5 دلار افزایش دهد . بیشترین میزانی که می توان به پول وسط اضافه کرد به همان میزانی است که پول در وسط وجود دارد . برای مثال اگر در وسط زمین تا کارت چهارم 100  دلار جمع شده ، نفر اول می تواند به همان میزان 100  دلار اضافه کند و نفر بعد از او می تواند تا 300 دلار اضافه کند ، چرا که 100 دلار خودش در وسط بابت ادامه بازی قرار می دهد و 100 دلار هم که نفر قبل به وسط اضافه کرده و در مجموع با پولی که از قبل بوده ، 300 دلار در وسط زمین می باشد .

پوکر اوماهای نا محدود ( No Limit Omaha ) :

در این مدل هم محدودیت میز و کمترین میزان افزایش مانند مدل قبل است ، ولی بیشترین میزان افزایش به میزان پول هر کس می باشد و اصطلاحا تا مرحله رِست ( All In ) می توانید پول وسط را افزایش دهید .

 

دانلود آموزش پوکر اوماها (PDF)