پیش بازی های اخیر

وضعیت پیش بازی لیگ تیم میزبان تیم مهمان پیش بینی نتیجه نویسنده جزئیات پیش بازی
برد La Liga

Espanyol

Espanyol

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 2 )
lottery نمایش
برد La Liga

Espanyol

Espanyol

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم مهمان (B)
( 2 : 3 )
kaka88 نمایش
برد La Liga

Espanyol

Espanyol

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 2 )
mohammad9238 نمایش
برد Fa Cup

Manchester City

Manchester City

Burnley

Burnley
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 1 )
tatenham نمایش
برد Fa Cup

Manchester City

Manchester City

Burnley

Burnley
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 0 )
B21808 نمایش
برد Fa Cup

Manchester City

Manchester City

Burnley

Burnley
برد تیم میزبان (A)
( 7 : 1 )
kaka88 نمایش
برد Fa Cup

Manchester City

Manchester City

Burnley

Burnley
برد تیم میزبان (A)
( 4 : 0 )
lottery نمایش
برد La Liga

Espanyol

Espanyol

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم مهمان (B)
( 2 : 3 )
nohtanikhodanezar نمایش
برد Fa Cup

Manchester City

Manchester City

Burnley

Burnley
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 1 )
nohtanikhodanezar نمایش
برد Fa Cup

Arsenal

Arsenal

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
nohtanikhodanezar نمایش
باخت Fa Cup

Arsenal

Arsenal

Manchester United

Manchester United
برد تیم میزبان (A)
( 1 : 0 )
yasinjan نمایش
باخت Fa Cup

Arsenal

Arsenal

Manchester United

Manchester United
مساوی
( 0 : 0 )
lottery نمایش
برد La Liga

Espanyol

Espanyol

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 2 )
taNha2 نمایش
برد Fa Cup

Manchester City

Manchester City

Burnley

Burnley
برد تیم میزبان (A)
( 5 : 0 )
taNha2 نمایش
برد Fa Cup

Arsenal

Arsenal

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 2 : 0 )
taNha2 نمایش
باخت La Liga

Espanyol

Espanyol

Real Madrid

Real Madrid
مساوی
( 1 : 1 )
rezatehrani نمایش
برد Fa Cup

Manchester City

Manchester City

Burnley

Burnley
برد تیم میزبان (A)
( 1 : 0 )
rezatehrani نمایش
برد Fa Cup

Arsenal

Arsenal

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 3 )
rezatehrani نمایش
باخت La Liga

Espanyol

Espanyol

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 0 )
ali8090 نمایش
برد La Liga

Espanyol

Espanyol

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 2 )
arashpooorazad نمایش
close