پیش بازی های اخیر

وضعیت پیش بازی لیگ تیم میزبان تیم مهمان پیش بینی نتیجه نویسنده جزئیات پیش بازی
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Chelsea

Chelsea

Newcastle United

Newcastle United
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 0 )
B19603 نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Crystal Palace

Crystal Palace

Watford

Watford
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 0 )
B19603 نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

West Ham United

West Ham United

Arsenal

Arsenal
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
B19603 نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

West Ham United

West Ham United

Arsenal

Arsenal
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
B13254 نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Crystal Palace

Crystal Palace

Watford

Watford
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 1 )
hadi1395 نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

West Ham United

West Ham United

Arsenal

Arsenal
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 3 )
hadi1395 نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

West Ham United

West Ham United

Arsenal

Arsenal
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
pouya نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Crystal Palace

Crystal Palace

Watford

Watford
مساوی
( 1 : 1 )
pouya نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Chelsea

Chelsea

Newcastle United

Newcastle United
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 0 )
pouya نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Leicester City

Leicester City

Southampton

Southampton
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 0 )
pouya نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Crystal Palace

Crystal Palace

Watford

Watford
مساوی
( 2 : 2 )
ebrahim vafaei نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Leicester City

Leicester City

Southampton

Southampton
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 0 )
ebrahim vafaei نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Chelsea

Chelsea

Newcastle United

Newcastle United
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 0 )
ebrahim vafaei نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

West Ham United

West Ham United

Arsenal

Arsenal
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 3 )
ebrahim vafaei نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Leicester City

Leicester City

Southampton

Southampton
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 1 )
Perspoles نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Chelsea

Chelsea

Newcastle United

Newcastle United
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 0 )
Perspoles نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Crystal Palace

Crystal Palace

Watford

Watford
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 1 )
Perspoles نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

West Ham United

West Ham United

Arsenal

Arsenal
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 2 )
Perspoles نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Leicester City

Leicester City

Southampton

Southampton
مساوی
( 1 : 1 )
Speidroud نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Chelsea

Chelsea

Newcastle United

Newcastle United
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 1 )
Speidroud نمایش
close