پیش بازی های اخیر

وضعیت پیش بازی لیگ تیم میزبان تیم مهمان پیش بینی نتیجه نویسنده جزئیات پیش بازی
باخت La Liga

Leganés

Leganés

Sevilla

Sevilla
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 2 )
tajmohammad نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

AS Roma

AS Roma
برد تیم میزبان (A)
( 1 : 0 )
tajmohammad نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

AS Roma

AS Roma
برد تیم میزبان (A)
( 0 : 0 )
[email protected] نمایش
باخت Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

AS Roma

AS Roma
مساوی
( 0 : 0 )
kaka88 نمایش
برد EFL Cup

Arsenal

Arsenal

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
kaka88 نمایش
باخت EFL Cup

Arsenal

Arsenal

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur
مساوی
( 1 : 1 )
ronaldo نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

AS Roma

AS Roma
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 0 )
ronaldo نمایش
برد EFL Cup

Arsenal

Arsenal

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 2 )
tajmohammad نمایش
باخت EFL Cup

Arsenal

Arsenal

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur
برد تیم میزبان (A)
( 0 : 0 )
B20099 نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

AS Roma

AS Roma
برد تیم میزبان (A)
( 0 : 0 )
B20099 نمایش
باخت La Liga

Leganés

Leganés

Sevilla

Sevilla
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 0 )
B20099 نمایش
باخت La Liga

Leganés

Leganés

Sevilla

Sevilla
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 3 )
Perspoles نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

AS Roma

AS Roma
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 0 )
Perspoles نمایش
باخت EFL Cup

Arsenal

Arsenal

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 1 )
Perspoles نمایش
برد EFL Cup

Leicester City

Leicester City

Manchester City

Manchester City
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
Perspoles نمایش
برد La Liga

Leganés

Leganés

Sevilla

Sevilla
مساوی
( 1 : 1 )
Speidroud نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

AS Roma

AS Roma
برد تیم میزبان (A)
( 1 : 0 )
Speidroud نمایش
برد EFL Cup

Arsenal

Arsenal

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 2 )
Speidroud نمایش
برد EFL Cup

Leicester City

Leicester City

Manchester City

Manchester City
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 2 )
Speidroud نمایش
باخت Premier League

Liverpool

Liverpool

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
kaka88 نمایش
close