پیش بازی های اخیر

وضعیت پیش بازی لیگ تیم میزبان تیم مهمان پیش بینی نتیجه نویسنده جزئیات پیش بازی
برد Serie A

Inter Milan

Inter Milan

Napoli

Napoli
برد تیم میزبان (A)
( 1 : 0 )
tatenham نمایش
باخت Premier League

Leicester City

Leicester City

Manchester City

Manchester City
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 2 )
tatenham نمایش
باخت Serie A

Inter Milan

Inter Milan

Napoli

Napoli
مساوی
( 1 : 1 )
tajmohammad نمایش
باخت Premier League

Leicester City

Leicester City

Manchester City

Manchester City
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
tajmohammad نمایش
باخت Premier League

Leicester City

Leicester City

Manchester City

Manchester City
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
Speidroud نمایش
باخت Serie A

Inter Milan

Inter Milan

Napoli

Napoli
مساوی
( 0 : 0 )
hadi1359 نمایش
باخت Premier League

Leicester City

Leicester City

Manchester City

Manchester City
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
hadi1359 نمایش
برد Serie A

Inter Milan

Inter Milan

Napoli

Napoli
برد تیم میزبان (A)
( 1 : 0 )
kaka88 نمایش
باخت Premier League

Leicester City

Leicester City

Manchester City

Manchester City
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
kaka88 نمایش
باخت Serie A

Inter Milan

Inter Milan

Napoli

Napoli
مساوی
( 0 : 0 )
ronaldo نمایش
برد Premier League

Liverpool

Liverpool

Arsenal

Arsenal
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 0 )
ronaldo نمایش
باخت Premier League

Leicester City

Leicester City

Manchester City

Manchester City
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 2 )
ronaldo نمایش
برد Premier League

Liverpool

Liverpool

Arsenal

Arsenal
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 1 )
Perspoles نمایش
باخت Serie A

Inter Milan

Inter Milan

Napoli

Napoli
مساوی
( 1 : 1 )
Perspoles نمایش
باخت Premier League

Leicester City

Leicester City

Manchester City

Manchester City
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 2 )
Perspoles نمایش
باخت La Liga

Leganés

Leganés

Sevilla

Sevilla
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 3 )
kaka88 نمایش
باخت La Liga

Leganés

Leganés

Sevilla

Sevilla
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
niazi نمایش
باخت Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

AS Roma

AS Roma
مساوی
( 0 : 0 )
niazi نمایش
برد La Liga

Leganés

Leganés

Sevilla

Sevilla
مساوی
( 1 : 1 )
tatenham نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

AS Roma

AS Roma
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 0 )
tatenham نمایش
close