پیش بازی های اخیر

وضعیت پیش بازی لیگ تیم میزبان تیم مهمان پیش بینی نتیجه نویسنده جزئیات پیش بازی
باخت SPAIN LA LIGA

Villarreal

Villarreal

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 3 )
Perspoles نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Manchester City

Manchester City

Liverpool

Liverpool
برد تیم میزبان (A)
( 1 : 0 )
Perspoles نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Newcastle United

Newcastle United

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 2 )
Perspoles نمایش
باخت SPAIN LA LIGA

Villarreal

Villarreal

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 1 )
tatenham نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Manchester City

Manchester City

Liverpool

Liverpool
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 1 )
tatenham نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Newcastle United

Newcastle United

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
tatenham نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Newcastle United

Newcastle United

Manchester United

Manchester United
مساوی
( 0 : 0 )
ahad نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Newcastle United

Newcastle United

Manchester United

Manchester United
برد تیم میزبان (A)
( 1 : 0 )
akhond نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Newcastle United

Newcastle United

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
B22757 نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Newcastle United

Newcastle United

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 2 )
B21808 نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Newcastle United

Newcastle United

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 3 )
aIimoosavi نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Newcastle United

Newcastle United

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 3 )
ebrahim vafaei نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Manchester City

Manchester City

Liverpool

Liverpool
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 1 )
ebrahim vafaei نمایش
باخت SPAIN LA LIGA

Villarreal

Villarreal

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 2 )
ebrahim vafaei نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Newcastle United

Newcastle United

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
kaka88 نمایش
باخت ENGLISH PREMIER LEAGUE

Manchester City

Manchester City

Liverpool

Liverpool
مساوی
( 1 : 1 )
Speidroud نمایش
برد ENGLISH PREMIER LEAGUE

Newcastle United

Newcastle United

Manchester United

Manchester United
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 2 )
Speidroud نمایش
باخت Premier League

Liverpool

Liverpool

Arsenal

Arsenal
مساوی
( 0 : 0 )
kaka88 نمایش
برد Premier League

Liverpool

Liverpool

Arsenal

Arsenal
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 1 )
ebrahim vafaei نمایش
باخت Serie A

Inter Milan

Inter Milan

Napoli

Napoli
مساوی
( 2 : 2 )
ebrahim vafaei نمایش
close