بازی پوکر

 

در اینجا می توانید تمامی اطلاعات مربوط به بازی پوکر تگزاس هولدم را مطالعه کنید.لازم به ذکر است آموزش انواع دیگر پوکر از جمله اوماها ، هفت کارت ، پنج کارت و ... در آینده روی وب سایت قرار داده می شود.

 

تگزاس هولدم

 

 اوماها

 

پنج کارت

 

آموزش بازی پوکر در سایت بت فیر

 

طریقه بازی پوکر در سایت بت فیر( Betfair Poker)

 

طریقه انتقال پول ازکیف پول اصلی(Main Wallet) به کیف پول پوکر(Poker Wallet)

 

 

close