پیش بازی های اخیر

وضعیت پیش بازی لیگ تیم میزبان تیم مهمان پیش بینی نتیجه نویسنده جزئیات پیش بازی
برد Fa Cup

Manchester City

Manchester City

Burnley

Burnley
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 0 )
arashpooorazad نمایش
باخت Fa Cup

Arsenal

Arsenal

Manchester United

Manchester United
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 1 )
arashpooorazad نمایش
برد Carabao Cup

Chelsea

Chelsea

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur
برد تیم میزبان (A)
( 1 : 0 )
B21808 نمایش
باخت Carabao Cup

Chelsea

Chelsea

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur
برد تیم مهمان (B)
( 0 : 1 )
kaka88 نمایش
باخت Carabao Cup

Chelsea

Chelsea

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur
مساوی
( 0 : 0 )
nohtanikhodanezar نمایش
برد Fa Cup

Manchester City

Manchester City

Burnley

Burnley
برد تیم میزبان (A)
( 4 : 0 )
مصطفی اینانلو نمایش
برد La Liga

Espanyol

Espanyol

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 3 )
مصطفی اینانلو نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

Chievo

Chievo
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 0 )
yasinjan نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

Chievo

Chievo
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 0 )
rezatehrani نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

Chievo

Chievo
برد تیم میزبان (A)
( 5 : 0 )
tatenham نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

Chievo

Chievo
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 0 )
B21808 نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

Chievo

Chievo
برد تیم میزبان (A)
( 4 : 0 )
lottery نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

Chievo

Chievo
برد تیم میزبان (A)
( 6 : 0 )
nohtanikhodanezar نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

Chievo

Chievo
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 0 )
مصطفی اینانلو نمایش
باخت Serie A

Napoli

Napoli

Lazio

Lazio
مساوی
( 1 : 1 )
nohtanikhodanezar نمایش
برد Serie A

Juventus

Juventus
Juventus

Chievo

Chievo
برد تیم میزبان (A)
( 3 : 0 )
taNha2 نمایش
برد Carabao Cup

Chelsea

Chelsea

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur
برد تیم میزبان (A)
( 1 : 0 )
Perspoles نمایش
برد La Liga

Espanyol

Espanyol

Real Madrid

Real Madrid
برد تیم مهمان (B)
( 1 : 2 )
Perspoles نمایش
برد Fa Cup

Manchester City

Manchester City

Burnley

Burnley
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 0 )
Perspoles نمایش
باخت Fa Cup

Arsenal

Arsenal

Manchester United

Manchester United
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 1 )
Perspoles نمایش
close