Tip 12.08.2021 07.51.23

باخت
پیش بینی نتیجه
مساوی
تعداد گل تیم میزبان (A)
1
تعداد گل تیم مهمان (B)
1
توضیحات پیش بازی
دو نیم در یک حد هستند و میتوانند نتیجه مساوی را رقم بزنند در این بازی حساس فینال سوپرماپ
نویسنده پیش بازی: esmaeilebi 11.08.2021 01:06
close