Tip 09.05.2018 22.52.45

Win
Match result
Team A Win
Team A goals
2
Team B goals
0
Tip comment
چلسی بخاطر رسیدن به فینال اروپا حتما کمی با مواظبت از ساق هاشون پا به میدان میذارن و توان خود را برای فینال ذخیره میکنن و کار برای چلسی بهتر خواهد بود
Tipster: B22758 04.05.2018 11:22

18+

close