Tip 25.01.2019 06.06.18

Lose
Match result
Team B Win
Team A goals
1
Team B goals
2
Tip comment
با توجه به برد یک بر صفر بازی رفت تاتنهام تو زمین خودش بدون گل خورده برده تو این بازی میاد برا ضد حمله با وجود مهاجم زهر دارشون هری کین میبرن چلسی رو
Tipster: Speidroud 16.01.2019 02:24

18+

close