مسابقه ماهانه پیش بازی

 

این مسابقه بین افرادی است که در قسمت پیش بازی سایت، اقدام به پیش بینی ورزشی و نوشتن پیش بازی برای بازیهای آینده را می کنند. شما پس از ثبت نام می توانید به صورت رایگان در سایت بی مین و در قسمت پیش بازی اقدام به نوشتن مطلب در مورد بازیهای دلخواه خود و پیش بینی نتیجه آن کنید.

 

در پایان هر ماه میلادی امتیاز شما بر اساس فرمول زیر محاسبه شده و به رتبه های اول تا سوم به ترتیب زیر جایزه تعلق می گیرد:

فرمول: امتیاز شما = تعداد برد x 10 x (تعداد برد + تعداد باخت) / تعداد برد

 

توجه: در صورتی که امتیاز دو کاربر مثلا در رتبه اول مساوی باشد، کاربری که بهترین و کامل ترین متن های پیش بازی را نوشته باشد برنده می شود. 

 

* جهت شرکت در این مسابقه، هر شخص حقیقی، تنها مجاز به نوشتن یک پیش بازی با یک حساب کاربری، درهر دیدار می باشد.

** در هر پیش بازی نتیجه ی نهایی مسابقه مورد نظر هست یعنی وقت اضافه و پنالتی هم محاسبه میشود و ملاک برد و باخت، 90 دقیقه نیست.

** برای شرکت در مسابقه نوشتن متن (حداقل 15 کلمه )  برای پیش بازی ضروری است.

 

جوایز:

رتبه اول: 500 هزار تومان

رتبه دوم: 300 هزار تومان

رتبه سوم: 200 هزار تومان

 

برندگان ژوئن 2021:

نفر اول برنده 1 میلیون و پانصد هزار تومان: Hadi1359

 

نفر دوم برنده یک میلیون تومان: B19603

 

نفر سوم برنده500 هزار تومان: Fereshteh49

 

برندگان دسامبر 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: speidroud

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: perspoles

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: tatenham

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: kaka88

 

 

برندگان نوامبر 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: Speidroud

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: tajmohammad

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: niazi

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: kaka88

 

 

برندگان اکتبر 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: B19603

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: Perspoles

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: B18965

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: am31591

 

 

برندگان سپتامبر 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: Speidroud

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: B19603

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: ahad

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: hadi1359

 

 

برندگان آگوست 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: B19603

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: hadi1359

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: FH12

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: همراه سوقی

 

 

برندگان جولای 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: hadi1359

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: inter

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: Perspoles

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: kaka88

 

 

برندگان ژوئن 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: am31596

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: Perspoles

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: B13254

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: B18965

 

 

برندگان می 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: 100dolari

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: inter

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: Perspoles

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: tajmohammad

 

 

برندگان آوریل 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: am31596 

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: 100dolari

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: mehrdad9

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: B13254

 

 

برندگان مارچ 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: ghareghashli 

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: 100dolari

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: B21767

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: khalegh

 

 

برندگان فوریه 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: B13254

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: Perspoles

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: Buffon

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: B20099

 

 

برندگان ژانویه 2018:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: B20099

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: ba31461

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: shayanjab

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: B13254

 

 

برندگان دسامبر2017:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: B18965

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: ba31461

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: ba31086

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: ronaldo

 

 

 

برندگان نوامبر2017:

نفر اول برنده 500 هزار تومان: Buffon

 

نفر دوم برنده 300 هزار تومان: ba31461

 

نفر سوم برنده 200 هزار تومان: B18965

 

برنده 300 هزار تومان برای بهترین متن پیش بازی: Messi1996

 

 

 

close