مجتبی صادقی

پیش بازی

وضعیت پیش بازی مسابقه انتخاب شده تیم میزبان تیم مهمان نتیجه مسابقه جزئیات پیش بازی
برد World Cup 2018

Germany

Germany

Sweden

Sweden
برد تیم میزبان (A)
( 2 : 1 )
نمایش
close